Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
18.01.2012

Проектът се осъществява от Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 8 902 959 лв.Срок на изпълнение 2009-2013 г.

Подробна информация за проекта можете да намерите  тук

 

Управителният съвет на БКХП на заседанието си на  12 май 2011 г.  взе решение за  включване на Камарата в проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът  ще обхване  трите икономическите дейности на химическата промишленост, съгласно КИД 2008:

19.2 Производство на рафинирани нефтопродукти

20    Производство на химични продукти

22    Производство на изделия от каучук и пластмаси

Подписано е Споразумение за сътрудничество между БСК и БКХП.

Извърши се подбор на пилотни предприятия за участие в проекта.

Изготвя се секторен анализ.

На 1 декември 2011 г. бе учреден на Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

 

Възможностите за повишаване качеството на работната сила дискутираха над 90 представители на бизнеса на национална кръгла маса, посветена на компетенциите на работната сила, състояла се  на 30 ноември и 1 декември в Боровец в рамките на проекта.

Във форума участваха над 90 представители на създадените  Секторни консултативни съвети, Регионални центрове за оценка на компетенциите и Национален съвет за оценка на компетенциите. В дискусиите се включиха и представители на пилотни предприятия, експерти, участвали в разработването на основните аналитични, концептуални и методически документи по проекта.

Още информация и изнесените презентации можете да намерите тук

В рамките на проекта от началото на 2012 година е в действие и Интернет страница за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост на адрес :

www.chemistry.competencemap.bg