Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
14.11.2012

На 30 август 2012 г. се проведе неприсъствено заседание на СКС "Химическа промишленост" при следния дневен ред:

  • Представяне и приемане на Доклад с предложение за определяне на не по-малко от 10 ключови длъжности за Сектор Химия

 

  •   Представяне и приемане на Концепция и план за създаване на Секторен компетентностен модел в Сектор Химия