Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост
13.12.2011

Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите е консултативен, експертен и координиращ, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението, развитието и оценяването на потенциала на работната сила в сектора.

СКС е обособена, самостоятелна структура, институционално свързана с Националната референтна мрежа, изградена по проекта. Членовете на СКС, заедно с оценителите, специалистите и експертите, привлечени за работа по проекта, образуват състава на секторното референтно звено за оценка на компетенциите.

На 1 декември 2011 г. гр. София беше учреден Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

Учредители на Съвета бяха ръководители и мениджъри «човешки ресурси» на химически фирми, участници като «пилотно предприятие» в проекта и други водещи компании в сектора, представители на държавни институции –  НАПОО, представители на Химикотехнологичния и металургичен университет, представители на Национална федерация „Химия и индустрия” към КНСБ и Национална федерация „Химия” към КТ ”Подкрепа”, партньори по проекта, представители на БСК и БКХП.