Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
12.03.2012

На 23 февруари 2012 г. се проведе  заседание на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост, съвместно с Управителния съвет на БКХП.

На заседанието беше представен Секторния анализ на компетенциите на работната сила в Сектор „Производство на химични продукти” от авторския екип в състав доц. д-р инж. Зорница Кирова, доц. д-р инж. Кирил Петков и проф. д-р инж. Йончо Пеловски.