Инициативи и проекти | Човешки ресурси
Свилоза Ярн ЕООД е 11-то пилотно предприятие по Проект "Оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост"
03.07.2012

Заводът за производство на вискозна коприна  работи от 1976 година. Той е единствения производител в България на вискозна прежда rayon за текстилната промишленост и за плетачниците. Неговия производствен капацитет е 3 000 тона годишно със средна дебелина на преждата 140 den.

Предприятието е собственост на Миролио, една от най-големите италиански компании за текстил и облекло.