Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Информационен бюлетин SPiCE³ - юли 2016
05.07.2016

Оползотворяване на биомаса в Свилоза

 

The Gold Standard

В края на 2015 г. „Свилоцел“ ЕАД регистрира Проект Котел за биомаса по Схема за доброволно намаление на емисии на парникови газове. Това е първият проект в България и в страна от Европейския съюз, който е регистриран по Доброволен въглероден механизъм „Златен Стандарт”. Търговската марка Златен Стандарт гарантира високо качество на въглеродните кредити, които допринасят и за устойчивото развитие. Проектът е регистриран в публичния електронен регистър на Златен стандарт, където се осигурява прозрачност на кредитите през целия жизнен цикъл от издаването до оттеглянето им. Котела за биомаса съдейства и за съществено повишаване и на енергийната ефективност на „Свилоцел“ ЕАД.