Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Семинар "Повишаване на енергийната ефективност на химическите компании в България"
12.10.2016

Българската камара на химическата промишленост организира на 6 октомври т.г.  семинар  „Повишаване на енергийната ефективност на химическите компании в България“. Семинарът се проведе в рамките на проект SPiCE 3

Като лектори бяха  поканени експерти от СЕФИК и страната.Представители на фирми споделиха добри практики в областта на енергийната ефективност.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41.