Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Енергийната ефективност отново начело на дневния ред на Европа
17.04.2014

SPiCE3 илюстрира в публичната консултация на ЕС: " Прогрес спрямо целите поставени за 2020 по отношение на енергийната ефективност и политическата рамка за енергийната политика до 2030", че енергийната ефективност работи по-добре като се прилага отдолу-нагоре в такива многообразни сектори като химическата промишленост с много МСП .  Публичната консултация, стартирала на трети февруари 2014 цели да проучи и установи напредъка по отношение на целта 20% и също да стартира стратегическия дебат за политиката на ЕС по енергийна политика след 2020.

Консултацията е в пряка връзка с приемането на 22 Януари 2014 от ЕК на така наречения рамков пакет 2030, който включва:

 • Намаляване с 40% на емисиите от парникови газове до 2030 ( по сравнение с нивата от 1990)
 •  27% от общата консумация на енергия да се осъществява от възобновяеми енергийни източници

  Европейската комисия подчертава, че енергийната ефективност ще има жизненоважна роля и след 2020, но няма да има конкретизирана процентна стойност, поставена като цел. Вместо това Комисията ще изчака до юни 2014 за резултатите от оценката на прогреса по отношение на целта за намаляване с 20% на разхода на енергия в контекста на Директивата за енергийна ефективност. Отговорите на публичната консултация ще бъдат взети под внимание за доклада. Крайния срок за представяне на мненията от заинтересованите лица е 28 април 2014.

  SPiCE3 показва , че подходът  отдолу-нагоре е правилния подход


  Без съмнение, Комисията счита, че конкретизирана процентна стойност като цел за повишаване на енергийната ефективност без значение от формата (задължителна или индикативна) е възможен вариант. CEFIC би желал политиците да се концентрират върху реалистичен, „отдолу-нагоре” подход съвместно с промишлеността. Платформата SPiCE3 е добър пример за усилията които прави индустрията за да направи възможните подобрения в областта на енергийната ефективност, които остават доброволни и икономически целесъобразни, специално за МСП. SPiCE3 съдейства за повишаване на уменията на персонала в областта на енергетиката, обмяна на добри практики, подпомага достъпа до инструменти и финансиране за подобряване на енергийната ефективност и преодоляване на бариерите пред участниците за създаване на мрежа за обмен на национално и трансгранично ниво .

  Основание за енергийната цел 2020

  Европа цели да намали първичното енергийно потребление с 20% до 2020, но целта не беше обвързана законодателно. За да се постигне целта, поставена от ЕС, от ЕК беше подготвена Директива за енергийна ефективност. Тази директива влезе в сила на 4-ти декември 2012. Повечето от нейните разпоредби трябва да се приложат от страните членки до 5 юни 2014. Целта на тази Директива е да обезпечи постигането на основната цел - 20% намаляване на използваната енергия до 2020 и да се помогне в премахването на бариерите и преодоляване на недостига на енергийния пазар чрез увеличаване на ефективността при доставянето и използването на енергия . Тя съдейства за въвеждане на индикативни цели за енергийна ефективност до 2020 и включва задължение на енергийните фирми да намалят техните енергийни доставки към потребителите с 1.5% всяка година. Прогресът по отношение на целта 2020 ще бъде оценен отново от Комисията през юни 2020.