Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Стартира втората фаза на SPiCE³
16.02.2016

В последните две и половина години проектът SPiCE³ помогна на Европейските химически фирми да намалят сметките си за енергия и да станат по–конкурентноспособни. Онлайн платформата SPiCE³ се оказа уникална и чудесна възможност за европейския химически сектор като представлява „едно гише“ за потребителите, които търсят отговори на техните въпроси, свързани с енергийната ефективност. 

Фаза 1 на проекта, който е съфинансиран по програма на ЕС Интелигентна енергия за Европа и започна през април 2013 г., официално приключи през юни 2015 г. Като взеха предвид положителното приемане на проекта и постигнатите значителни успехи партньорите по SPiCE³ поеха ангажимент да продължат да работят заедно във втората фаза на проекта с продължителност две години. Това е възможно благодарение на финансовата подкрепа, предоставена от Cefic, Европейския съвет по химическа промишленост, който в свое прескомюнике обяви на13 януари нов кръг от събиране на свежи инвестиции в подкрепа на SPiCE³.

Отчитайки огромния потенциал на МСП в Европа за подобряване на енергийната ефективност, които могат да бъдат изправени пред предизвикателства, като липсата на достатъчно опит или ресурси, SPiCE3 ще продължи да предоставя подкрепа на малките и средни предприятия, като им помага да предприемат конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Досега са се включили над 6 500 европейски компании чрез:

- 63 МСП с обучения на работното място

- 48 работни срещи на местно ниво с над 650 участници

- 3 събития на ниво ЕС с цел повишаване на информираността за най-добри практики в управлението на енергията

- www.spice3.eu - онлайн портал за информация и ресурси за енергийна ефективност, включително примери на предприятия, най-добри практики, ръководства за финансиране и бюлетини.

Продължаващата финансова подкрепа от Cefic консолидира ангажимента на цялата индустрия в подкрепа на повишаването на енергийната ефективност и конкурентоспособност. Като енергийно интензивна индустрия химическата промишленост консумира около 12% от общото потребление на енергия и една трета от употребата на промишлена енергия в ЕС. Освен това разходите за енергия на МСП в химическия сектор на ЕС може да достигнат до 25% от общите разходи. Повишаването на енергийната ефективност е от решаващо значение за запазване на конкурентоспособността на промишлеността, като в същото време ще помогне за изпълнение на целите на ЕС в областта на климата.