Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3
Споделяне на добри практики, енергийна ефективност и зелена икономика
22.04.2013

На 16 април се състоя семинар за членовете на Българската камара на химическата промишленост, организиран съвместно с Българска стопанска камара по въпроси от повишен интерес, свързани с новото законодателство.

Една от темите беше: "Повишаване на енергийната ефективност на МСП". Новият проект на БКХП "Платформа на химическата промишленост за подобряване на енергийната ефективност SPiCE3", финансиран от програмата " Интелигентна енергия Европа" и координиран от CEFIC беше представен на участниците от г-жа Лиляна Домбалова.