Responsible Care | Мероприятия
Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care
10.10.2017

На 17 май т.г. Камарата, със съдействието на СЕФИК, организира конференция на тема „Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care – партньорска проверка и проверка от втора страна“.

Българската камара на химическата промишленост е част от световната инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. Над 30 са химическите компании, членове на Камарата, получили сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти.

Целта на организираната конференция е да се направи преглед на постигнато за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти в отделните компании и отново да се споделят най-добрите практики. Участие взе г-н Francis LEVEQUE – координатор на Responsible Care от СЕФИК.

Конференцията  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41