Responsible Care | Мероприятия
Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“
07.04.2017

На 6 април т.г. Българската камара на химическата промишленост организира Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“. Целта на този семинар бе да се осъвременят знанията в областта на законодателството при рециклиране и използване на отпадъците и управлението на водите, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании.

Като лектори участваха експерти от СЕФИК, МОСВ, ИАОС, Агрополихим АД и Керхер ЕООД.