Responsible Care | Мероприятия
Българско законодателство по ЗБОС (част I) - новости, актуализация, помощ по прилагането
29.03.2019

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и търговията с емисии, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании. Като лектори участваха експерти от СЕФИК, Министерството на околната среда и водите и др. 

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 28 март 2019 година.