Responsible Care | Мероприятия
Годишна среща по Responsible Care – Отговорност и грижа
27.06.2019

Българската камара на химическата промишленост е член на световната инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. За изминалите 15 години над 30 са химическите компании, членове на Камарата, получили сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазване на околната среда при производствените процеси.

Фирмите от семейството на Responsible Care ежегодно докладват по базови показатели за състоянието на здравето и безопасността на работещите, основните замърсители на околната среда, транспортни инциденти, използуване на природни ресурси и др. Един от основните приноси на Responsible Care към бизнеса на химическите компании в България e в резултат на обмяната на опит, споделяне на добри практики и взаимопомощ. Провежданите ежегодно работни срещи, семинари и обучения свързват представителите на фирмите и изграждат колегиални и приятелски отношения между тях.

На 26 юни т.г.  се проведе традиционният Форум по Responsible Care като „Ден на отворени врати“ в Брентаг България ЕООД. Наш гост  беше г-жа Джулия Казасол - мениджър по Responsible Care - Cefic, която  представи „Рамка за управление и Инструмент за самооценка на Responsible Care“.

Програмата включваше и представяне на Брентаг България ЕООД и споделяне на добрите практики на компанията с посещение на място.

Поканени бяха всички колеги, работещи в тази област  и участие в мероприятието взеха представители на Лукой Нефтохим Бургас АД, Агрополихим АД, Свилоза АД, Свилоцел АД, Агрия АД, Пластимо АД и др., както и експерти от Министерството на Икономиката и ИА"Главна инспекция на труда".