Responsible Care | Мероприятия
Форум по Responsible Care, България - водещи компании споделят най-добри практики
28.09.2018

Целта на форума е да се направи преглед на постигнато за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти в отделните компании и да се споделят най-добрите практики на водещи компании, както в Европа, така и в България.

Участие като лектори взеха г-жа Джулия Казасол - мениджър по Responsible Care, Cefic и г-н Пиер Коер - мениджър ЗБОС, устойчивост и заинтересовани страни, Солвей. На тема здраве, безопастност и условия на труд, както и възможности за финансиране говори г-жа Виолета Добрева - директор на Фонд "Условия на труд" към МТСП. Добрите практики на Солвей Соди АД представи г-н Ивайло Иванов - мениджър околна среда. На фирмите, членове на инициативата, бяха връчени пресертификати за следващ период.

Форумът се проведе на 27 септември т.г. в София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ