Responsible Care | Мероприятия
Семинар "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали
24.10.2018

Семинарът е организиран на база на заявен интерес от фирмите – членове на Камарата с цел да се предостави актуална информация във връзка с новите изисквания, касаещи произвежданите и използвани химикали. Лектори бяха експерти от СЕФИК, ЕСНА и Министерството на околната среда и водите.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 23 октомври