Responsible Care | Мероприятия
Семинар „Стопанисване на продукта“
27.10.2017

Целта на семинара бе да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство. Лектори бяха г-н Стефан Дрийс, мениджър „Най-добри налични техники (НДНТ)“ в Cefic, Програма „Здраве, безопасност, сигурност и околна среда (HSSE)“, Енергия и климат  и експерти от Министерството на околната среда и водите.

 

Участие взеха представители на химически компании и фирми от металургията.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 26 октомври