Responsible Care | Мероприятия
Семинар "Производствена безопасност"
01.12.2017

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и производствената безопасност.

Лектори бяха експерти от СЕФИК, Министерството на здравеопазването и ИА "Главна инспекция по труда". Участваха представители на химически компании, МВР, ГДБОП и ДАНС.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 30 ноември.