Responsible Care | Мероприятия
Семинар «Ефективно и отговорно използване на ресурсите"
07.10.2015

На 30 септември 2015 година, с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост, се проведе семинар на тема "Ефективно и отговорно използване на ресурсите" - тема актуална и важна за целия химически отрасъл.

Целта на този семинар бе да се осъвременят знанията на фирмите от сектора относно законодателство при използването и оползотворяването на водните ресурси, охарактеризиране и оползотворяване на генерираните производствени отпадъците, както и да се споделят добрите практики на водещи компании. Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда,  компетентните органи за изграждането на политики в тези области, участваха в семинара с  експерти като лектори по заложените теми.

Нови, високотехнологични решения за анализ на отпадъчни води представиха МЕРК България ЕАД.

 

Добрите практики и опита си при използването на водите и оползотворяването отпадъците споделиха Свилоза АД/Свилоцел ЕАД и Агрополихим АД.