Responsible Care | Мероприятия
Семинар "Намаляване емисиите на парникови газове, свързани с химическата промишленост в България"
07.10.2016

Българската камара на химическата промишленост организира на 6 октомври т.г. семинар „Намаляване емисиите на парникови газове, свързани с химическата промишленост в България" Семинарът се проведе с подкрепата на Сефик.

Като лектори бяха поканени  експерти от Министерството на околната среда и водите и Химикотехнологичния и металургичен университет.Представители на фирми - Лукойл Нефтохим Бургас АД и Солвей Соди АД, споделиха добри практики.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41.