Responsible Care | Мероприятия
Семинар „Промени в Закона за опазване на околната среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH и CLP“
07.11.2016

Българската камара на химическата промишленост с подкрепата на Сефик организира семинар "Промени в Закона за опазване на околната среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH CLP“.

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство. Като лектори са поканени експерти от Министерството на околната среда и водите и Химикотехнологичния и металургичен университет.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 3 ноември 2016 година.