Responsible Care | Мероприятия
Семинар по REACH и IUCLID 6.
25.05.2016

На 20 и 21 април 2016 година в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41 се проведе семинар/обучение по REACH и IUCLID 6.

Семинарът се организира със съдействието на СЕФИК и Френската камара на химическата промишленост.

Целта на семинара бе да се придобият знания и умения за използването на последните версии на IUCLID 6 и CHESAR за извършване на регистрация на досиета по REACH и докладите за химическа безопастност на продуктите.

Участваха представители на Агрополихим АД, Лукой Нефтохим Бургас АД, Неохим АД, Свилоза АД, Свилоцел ЕАД. Участие взе и експерт от Министерството на околната среда и водите.