Responsible Care | Мероприятия
Работна среща „Обмяна на добри практики между фирмите – членове на Respоnsible Care“
16.05.2014

На 15 май 2014 година в София, Хотел Централ Форум се проведе традиционната годишна работна среща на фирмите-членове на Respоnsible Care. Целта на мероприятието беше е да се споделят инициативите и постигнатите резултати през изминалата година в областта на опазване на околната среда, енергийна ефективност, здраве и безопасност на работното място и др.

От страна на Солвей Соди АД бяха представени "Добри практики на групата Солвей  в областта на безопасност на процесите и на работното място", "Оценка на риска на основни процеси в областта на енергийната ефективност – проект „Солват“ и "Организация на обучението и подготовката на кадри в Солвей Соди АД".

Свилоцел ЕАД сподели постигнатото в областта на опазване на околната среда , най-новият член на инициативата Брентаг България ЕООД представи темата "Незаменимата съставка:Безопасността".

Бяха връчени Пресертификати за използване на Логото на Respоnsible Care до 1 юли 2016 година.