Responsible Care | Мероприятия
Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.
03.06.2015

На 29 май 2015 година  се проведе традиционната Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА. Мероприятието се състоя  на територията и при любезното домакинсто на Агрия АД, гр.Пловдив.

 

Участници в срещата бяха представители на Лукойл Нефтохим България АД, Свилоза АД, Свилоцел ЕАД, Свилоза ЯРН ЕООД, МЕРК България ЕАД, Тотем ДД ЕООД, Брентаг България ЕООД, Зебра АД, Пластимо АД, Континвест ООД, Панхим АД и представители на Българската камара на химическата промишленост.

 

Мероприятието за почна с посещение на Агрия АД. Участниците бяха посрещнати от Изпълнителния директор на дружеството г-н Лазар Кочиев и екипа, работещ в областта на екология, енергийна ефективност и здраве и безопастност на работното място. По време на обиколката на производствената площадка и складовите помещения домакините подробно информираха за мерките за обезпечаване на здравето, безопасността и опазването на околната среда на територията на завода.

 

Представяне на историята и дейността на компанията, направените инвестиции и постигнатите резултати  направи г-н Кочиев. Г-н Ботьо Захаринов - ръководител направление "Безопастност, екология и качество" подробно запозна с добрите практики на Агрия АД за опазване на околната среда и здравето на хората, а г-н Василев - ръководител отдел "Енергоносители" запозна присъстващите с енергийния менидмънт в дружеството и постиженията в областта на енергийната ефективност.

Г-жа Лиляна Домбалова - БКХП представи  платформата SPiCE3 – инструмент за повишаване на енергийната ефективност. За прилагането на ИSО 50001 за енергиен мениджмънт България говори г-н Здравко Георгиев - изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция СОФЕНА.