Responsible Care | Мероприятия
Работна среща по инициативата Responsible Care в Солвей Соди АД
19.06.2013

Работна среща по Responsible Сare с представители на фирмите-членове на инициативата се проведе на територията и при  домакинството  на Солвей Соди АД.

 

По време на срещата бяха посетени Сгурошламоотвал "Падина", командната зала в сектор "Колонен", новия котел с циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ Девен.

Участниците в срещата се запознаха с добрите практики и постигнатите резултати във фирмата от презентациите на г-н Иво Божидаров - началник управление "БЗ, ОС и ТК", г-н Ивайло Иванов - началник отдел "ООС" и г-н Светлин Рачев - инспектор в отдел "ООС".


Убедително бяха представени целите и политиките на компанията за непрекъснато подобряване на грижата за безопасността, здравето и околната среда  така че да се намалява или напълно да са премахне опасността за хората и за околната среда.